Agencija Za Hemikalije

Ekspert saradnik u upravljanju hemikalijama i biocidima u Republici Srbiji.

Zakažite Besplatne Konsultacije
Ja sam Ivana, ekspert u upravljanju hemikalijama i biocidima.

Servisi

Konsultacije o regulativi pri uvozu hemikalija i biocida

Konsultacije

Konsultacije o izmenama regulative o hemikalijama i biocida

Konsultacije

Konsultacije o regulativi u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda

Konsultacije

Izrada dokumentacije (dosijea) o hemikaliji za upis u registar hemikalija

Izrada Dokumentacije

Konsultacije o primeni odredbi o klasifikaciji, pakovanji, obeležavanju i oglašavanju hemikalija

Konsultacije

Izrada bezbednosnog lista u pripremi stavljanja hemikalija u promet

Izrada Dokumentacije

Konsultacije i direkcije o procedurama pri uvozu i izvozu opasnih hemikalija

Konsultacije

Konsultacije o zabranama i ograničenjima pri proizvodnji, stavljanju u promet i korišćenju opasnih hemikalija

Konsultacije

Priprema dokumentacije za dobijanje dozvola za promet i korišćenje opasnih hemikalija

Izrada Dokumentacije

Priprema dokumentacije o biocidnim proizvodima za upis u privremenu listu

Izrada Dokumentacije

Konsultacije o regulativi i zakonima o biocidnim proizvodima

Konsultacije

Zastupanje u odnosima sa nadležnim inspekcijskim organima

Zastupanje

Agencija Za Hemikalije, eksperti u upravljanju hemikalijama i biocidima.

Više O Nama

Više od 13 godina uspešno pomažemo velikim, srednjim kao i malim kompanijama da u skladu zakonom upravljaju hemikalijama i biocidima. Bez obzira da li su interne ili komercijalne potrebe u pitanju, u svakom momentu znaćete šta se od vas zakonski očekuje.

Zakažite Besplatne Konsultacije
Agencija za konsalting u hemijskoj industriji
Vojvode Stepe 411G, Voždovac, Beograd

tel. +381 (66) 630 6782

Ja sam Ivana Nikolov. Savetnik ekspert u domenu upravljanja hemikalijama.

Agencija Za Hemikalije

© Sva Prava Zadržana | 2021 | Made with 💖 by BigPicture.works